mix

ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Членовете на Асоциацията са юридически или физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи производствени мощности и извършващи по занятие преработка на диворастящи гъби и плодове.

ДЕНЕЛИ ФУНГИ ЕООД

Юлиян Колев
Управител

4495 Алеко Константиново
Общ. Пазарджик
Стопански двор №5
тел.: +359898616066
E-mail: gb.liam@ylened
Website: http://denelyfunghi.com

МИД БИОТРЕЙД ЕООД

Милла Миланова
Управител

гр. София, обл. София
Общ. Столична
кв. Бояна
ул. Ал. Пушкин 59
Тел.: +359888776980
E-mail: moc.edartoibdim@avonalim
Website: http://midbiotrade.com

ФУНГОРОБИКА БЪЛГАРИЯ ООД

Стоимен Христосов
Управител

с. Труд, обл. Пловдив
Общ. Марица
Индустриална зона 2
тел.: +35931263349
факс: +35931263350
GSM: +359878707030
E-mail: gb.aciborognuf@eciffo
Website: http://fungorobica.bg

АРИНА 2006 ЕООД

Илиана Левичарова
Управител

гр. Пловдив, обл. Пловдив
Общ. Пловдив
ул. Младежка 17
Тел.: +359888807777
E-mail: gb.vba@6002anira

РИЛА ФУД ЕООД

Рафаеле Белчато
Управител

гр. София, обл. София
Общ. Столична
р-н Красно село, бл. 134, вх. А, ет. 7
E-mail: gb.vba@otailleb.eleaffar

МАЛТИК ООД

Тодор Лулчев
Управител

гр. Стрелча
ул. Полковник Тимирязев №4

Е И М ООД

Евтим Кисимов
Управител

гр. Кърджали, обл. Кърджали
Общ. Кърджали
ул. Волга 3
Тел.: +359888397974
E-mail: gb.vba@smoorhsum

ДИВИКА ООД

Валентин Парутев
Управител

гр. София
р-н Лозенец
бул. Христо Смирненски №14, ет.4

ФУНГОРОСИ ЕООД

Росен Порязов
Управител

гр. Смолян, обл. Смолян
Общ. Смолян
ул. Миньорска 1
Тел.: +359887385569
E-mail: gb.vba@isorognuf

СИМОНА ФУНГИ ЕООД

Енчо Романов
Управител

с. Тулово
ул. Роза №48

ЕКО БУЛГАРПЛОД БГ ЕООД

Дияна Агонцева
Управител

с. Баланово

ЮСИ ООД

Юсеин Туталъ
Управител

с. Филипово, обл. Благоевград
Общ. Банско
Тел.: +359887345808
E-mail: gb.vba@ovopilifisu

МС ГРУП 2013 ООД

Ангел Милчев
Управител

гр. Пловдив
ул. Мизия №2
Тел.: +359888646301, +359888643384, +359888976447
E-mail: gb.vba@puorg_sm
Website: https://msgroup2013.com/

ИВОНИК-2008 ЕООД

Ганка Николова
Управител

гр. Котел
ул. Изворска №13

НЕЙЧЪРЪЛ ЧОЙС ЕООД

Кристиян Дончев
Управител

5070 Елена
ул. Трети Март №5
Тел.: +359893308490
Website: https://food-manufacturing-supply-1145.business.site/

ПАРИЖ ДИРЕКТ ООД

Радослав Стоянов
Управител

с. Добровница
Тел.: +359888592140
E-mail: gb.tkeridsirap@eciffo
Website: https://www.parisdirekt.bg/

ЕКОЛЕНД 2016 ЕООД

Юлиян Караилиев
Управител

гр. Варна
ул. Златко Чакъров №9
Тел.: +359889992323

ОРЕГАНО БГ ЕООД

Сабахтин Караибрям
Управител

гр. Крумовград
ул. Славянска №16

БИО-МБ 2012 ЕООД

Димитър Димитров
Управител

Сандански
ул. Христо Смирненски №5
Тел.: +359885262751

КАЛЕМ АГРО ООД

Величка Тенева
Управител

гр. София
р-н Витоша
ул. Ралевица №46

ХЕЛИОС ООД

Емилия Шойлева
Управител

Пловдивска област
Стамболийски 4223
с. Куртово Конаре
Тел.: +35931462040, +35931462887, +35929877693
Website: https://16360-bg.all.biz/

ЕКОФРУТ 2006 ООД

Кристиян Ангелов
Управител

гр.Белоградчик
ул. Цар Иван Страцимир №6
Тел.: +35993654217, +359887704802, +359887258490, +359877555028, +359898465146
E-mail: moc.6002turfoke@eciffo
Website: https://www.ekofrut2006.com/

ГЕОРГИ СПАСОВ-71 ЕООД

Георги Спасов
Управител

с. Брезница
ул. Чарка №15