Правила за събиране на диворастящи гъби и плодове

При събирането на гъби за храна или с други цели трябва да се спазват някои прости правила. Съобразяването с тях е в интерес, както на опазването на гъбното разнообразие, така и в интерес на собствената безопасност.

1. Изучете добре белезите на ядливите гъби и подобните им отровни видове. Дори опитните гъбари събират обикновено само няколко вида ядливи гъби. Помнете също, че дори и най-пълните определители показват ограничен брой видове.

2. Събирайте за храна само гъби, които познавате добре. Ако имате дори и най-малки съмнения за дадена гъба – не я събирайте!

3. Използвайте нож за събиране на гъбите, а не ги изскубвайте. Старайте се да не увреждате гъбните местообитания.

4. Не унищожавайте гъбите, които не познавате. Вредни гъби няма и всяка гъба има своето място в природата. Гъбата, която сте унищожили днес, утре може да се окаже източник на лекарство срещу тежки заболявания.

5. Не събирайте редки видове гъби.

6. Събирането на гъби е абсолютно забранено в резерватите, но може да бъде забранено или ограничено и в други защитени територии.

7. Събирайте само здрави, добре развити гъби. Старите гъби не са подходящи за консумация – оставете ги в природата, така те ще разпространят спорите си, осигурявайки развитието на популацията.

8. Никога не събирайте всички гъби в едно находище. Гъбите не са неизчерпаем природен ресурс и специалистите препоръчват поне 30% от плодните тела да бъдат оставени в природата, за да се осигури възпроизводството им.

9. Транспортирайте гъбите в книжни пликове или отворени съдове, а не в найлонови. Така от една страна се избягва запарването, а от друга гъбите разпространяват спорите си.

10. Задължително след като се приберете, още веднъж проверете всяка събрана гъба и се уверете, че е ядлива.

11. Отделете и изхвърлете натрошените при транспортирането парчета от плодни тела, които не могат да бъдат идентифицирани със сигурност.

12. Забравете народните вярвания, че потъмняването на сребро при допир, посиняването на месото, и прочие подобни, са признак, че дадена гъба е отровна. Твърденията, че щом една гъба е наядена от животни, е ядлива, е също крайно невярно.

13. Ако имате съмнения, че сте консумирали отровни гъби, потърсете незабавно лекарска помощ.